Sulje tulostustila
Kirjaudu

Kestävä johtajuus

 Aija Bärlund,  Susanna Perko

Vastuullisesta liiketoiminnasta on tullut uusi arvonluonnin laji, jonka hallintaan perinteiset kvartaalitalouden ajattelumallit eivät pure. Kirja tarkastelee kestävää kehitystä juuri liiketoiminnan arvonluonnin näkökulmasta. Yritys maksimoi omaa etuaan ja omia hyötyjään viemällä kestävän johtajuuden periaatteet liiketoimintastrategiansa ytimeen. Yleviä syitä ei välttämättä tarvita, vaan vastuullinen toiminta, läpinäkyvyys ja sidosryhmien osallistaminen ovat menestyksen edellytys. Käytännönläheinen kirja auttaa vision kirkastamisessa ja tavoitteiden määrittämisessä sekä esittää toiminnanohjaukseen soveltuvan suorittamiskyvyn mittaamismenetelmän.
 Kirjassa on runsaasti yritysesimerkkejä, muun muassa 
* Outotecin sadan vuoden bisnesstrategia
 * Stora Enson jaetun arvon strategia
 * SEFEn kestävä johtajuus
 * Baltic Sea Action Groupin Itämerityö
 * Espoon brändäys kestävän kehityksen kaupungiksi
 * RePack - esimerkki kestävämmästä kuluttajille suunnatusta pakkausratkaisusta

Vuosi:2013
ISBN:978-952-14-3098-5
Verkkokirjahyllyssä:Bisneskirjasto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Talousfokus, VerotusfokusFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Leena Äärilä, Raimo Anttila, Mika Jokinen
180,00 €
JuridiikkafokusFokus
Verkkokirjahylly
Fokus
Fokus
Talousjohtaminen
Jukka Pellinen